Wie was Jan de Sterke?

Op het wapen van Gorinchem staat de tekst: "Fortes Creantur Fortibus", hetgeen vertaalt "Sterken brengen sterken voort" betekent.

#########

De wapenspreuk is ontstaan aan het devies van de Heren van Arkel, die in het begin van de 13de eeuw tot in 1412 de dienst hebben uitgemaakt in het Land van Arkel, waarvan Gorinchem de hoofdplaats was. Het verhaal gaat, dat deze spreuk zijn oorsprong vindt bij Jan I van Arkel, bijgenaamd "de sterke". Deze liet in 1267 in het gebied Wijdschild een sterke burcht bouwen. Dezelfde Jan pakte, toen hij onder een van de stadspoorten door reed, een van de balken met beide handen beet. Hij klemde zijn paard tussen de dijen en trok zichzelf en het paard omhoog aan de balk.

#########

Het paard kreunde van pijn, want zo sterk was die Jan. Er bestaat nog een versie van het verhaal. Jan werd achterna gezeten door vijanden. Onder poort gekomen trok hij zich met paard en al omhoog. Zijn vijanden stormden onder hem door, waarna hij snel de poort sloot. De achtervolgers gevangen.

#########