ANBI statusANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling
Organisatie
Stichting Stoomsleepboot "Jan de Sterke" is ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 805628174

Contactgegevens
Stichting Stoomsleepboot "Jan de Sterke"
Vest 130
3311 TX Dordrecht
Telefoon: +31-6-25020396
e-mail: info@jandesterke.nl
IBAN: NL13 INGB 0001 0088 77


Doelstelling
De Stichting Stoomsleepboot "Jan de Sterke" stelt zich ten doel het in standhouden van de stoomsleepboot Jan de Sterke als varend monument, teneinde dit vaartuig als museumvaartuig voor de toekomst te behouden en aan het publiek in werkende conditie te tonen.

Bestuurssamenstelling
P.W. van der Perk - Voorzitter
G. Tuil - Secretaris
G. Tuil - Penningmeester
B. Stultiens - Algemeen lid

De bestuursleden/vrijwilligers ontvangen geen vergoeding


Beleidsplan
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Het in gebruik hebben en in stand houden van de stoomsleepboot Jan de Sterke
2. Het in dienst nemen op basis van vrijwilligheid van een bekwame bemanning
3. Het aan het publiek tonen van genoemde sleepboot